image

Image
Image
Image
Image
Image
image


SQL Between Komutu ve Kullanım Örnekleri


Tekrar merhaba,

Bu makalemizde SQL Between Komutu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Between kelime anlamı olarak arasında anlamına gelmektedir. SQL tarafından da belirtilen iki değer arasında kalan anlamında kullanılmaktadır. 

 

Between SQL işlemlerinde Where kriteri içerisinde kullanılmaktadır. Tablodaki kayıtların listelenmesi, güncellenmesi ve silinmesi için çalıştırılan SQL komutlarının tamamında kullanılabilmektedir. Aynı zamanda hemen hemen tüm veri tipleri içinde kullanılabilmektedir.

Tarih, Metin, Sayısal vb. alanların tamamında sorgulama amaçlı kullanılmaktadır. Between komutu aritmetik operatör olan >= (Büyük Eşittir) ve <= (Küçük Eşittir) operatörlerinin muadili olarakta kullanılabilmektedir. 

Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

 

1. Adım

Select, Update veya Delete işlemi

2. Adım

Select komutu kullanıldı ise alan isimleri (*) kullanılır ise tüm alanlar.
Update veya Delete komutu kullanılıyor ise Tablo adı

3. Adım
Where komutu (Select komutu kullanılıyor ise)
Update komutunda bu aşamada set edilecek (güncellemecek) alan ve atanacak değer.

4. Adım

Koşulun kullanımlası;

Alan Adı Between Değer1 and Değer2

 

Between Komutuna ait kullanım örnekleri;

1 - Select Komutu İle Birlikte Kullanılması

select * from Story where SubMenuId Between 1 and 6

 

Yukarıdaki SQL cümlesi Story tablosundan SubMenuId değeri 1 ile 6 arasında olan kayıtları listeleyecektir.

 

SQL Between Komutu ve Kullanım Örnekleri

 

2 - Update Komutu İle Birlikte Kullanılması

Update Story Set MetaDescription='' where SubMenuId Between 1 and 6

 

Yukarıdaki SQL cümlersi Story tablosundaki MetaDescription alan değerini boşaltacaktır. Yalnız sadece SubMenuId değeri 1 il 6 olan kayıtları için bu işlemi yapacaktır.

 

3 - Delete Komutu İle Birlikte Kullanılması

Delete From Story where SubMenuId Between 1 and 6

 

Yukarıdaki SQL cümlersi Story tablosundaki kayıtları silecektir. Yalnız sadece SubMenuId değeri 1 il 6 olan kayıtları için bu işlemi yapacaktır.

 

Bu makalemizde SQL Komutlarından Between hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bir başka makalede görüşmek üzere ProgramlamaTR ekibi.

 
 
 
         
 
 
 
Yazar : ProgramlamaTR      
         
Son Güncelleme : 26 Ağustos 2012 Pazar 22:25:12      
         
Kategori : MS-SQL( SQL Sorgu Örnekleri )      
         
Toplam İzlenme : 10476      
 
 


 
Makale Yorumları
 
 
 
image

image